Martxa baten lehen notak

Eguzkiak urtzen du goian
gailurretako elurra
uharka da jausten ibarrera
geldigaitza den oldarra.

Gure baitan datza eguzkia,
iluna eta izotza
urratu dezakeen argia
urtuko duen bihotza.

Bihotza bezain bero zabalik
besoak eta eskuak
gorririk ikus dezagun egia
argiz beterik burua.

Batek gose diraueno
ez gara gu asetuko
bat inon loturik deino
ez gara libre izango.

Bakoitzak urraturik berea
denon artean geurea
etengabe gabiltz zabaltzen
gizatasunari bidea.

Inon ez inor menpekorikan
nor bere buruaren jabe
herri guztiok bat eginikan
ez gabiltz gerorik gabe.

Batek goserikan diraueino
ez gara gu asetuko
bat inon loturik deino
ez gara libre izango.

Eguzkiak urtzen du goian…