Arrainak eijer begia

Altzükütarrak eta Niko ETXART

Arrainak eijer begiak, oi neskatila faltsia
Txoriño batek erran zeitadan, biga bostetan egia
Biga bostetan egia, zü etzinela enia. (bis)

Erbia dua lasterrez, ihizlarien beldürrez
Herri huntako neska gaztiak, hurtürik dirade nigarrez
Hurtürik dirade nigarrez, ezkunt ez direla beldürrez

Goiti eta beheti, banabilazü ni beti
Libertitzen ere nüzü, ene gazte lagüneki
Ene gazte lagüneki, nahixagorik zureki. (bis)

Arren zihauri emeki, emeki eta segretki
Gai huntan nahi dereizüt, nihaurek borta ideki
Borta nihaurek ideki, libertitzeko zureki. (bis)