Arrainak eijer begia

AltzĂŒkĂŒtarrak eta Niko ETXART

Arrainak eijer begiak, oi neskatila faltsia
Txoriño batek erran zeitadan, biga bostetan egia
Biga bostetan egia, zĂŒ etzinela enia. (bis)

Erbia dua lasterrez, ihizlarien beldĂŒrrez
Herri huntako neska gaztiak, hurtĂŒrik dirade nigarrez
HurtĂŒrik dirade nigarrez, ezkunt ez direla beldĂŒrrez

Goiti eta beheti, banabilazĂŒ ni beti
Libertitzen ere nĂŒzĂŒ, ene gazte lagĂŒneki
Ene gazte lagĂŒneki, nahixagorik zureki. (bis)

Arren zihauri emeki, emeki eta segretki
Gai huntan nahi dereizĂŒt, nihaurek borta ideki
Borta nihaurek ideki, libertitzeko zureki. (bis)