Ardu xuria

Ezin xüti ezin ibil, ezin ezagüt lagüna
Ardo xuriak ezartzen dizü planta txarrian gizona

Kolpü bat edan, beste bat edan
Gure gizona trenpian (lürrian)

Etxerakuan, ülhün beltzian
Denak trebeska bidian

Etxenko bortan, norbait bada han
Erhatza beitü eskian

Senhar trixtia, mozkortzalia
Zertako duk emaztia

Etxekandere, begi ñabarra
Ez zitela othoi kexa

Berriz artino, adixkidiak
Gauden zabalik begiak